YHTEYS

Miten saamme ihmisen turvallisuudentunteen vahvistettua tässä maailman tilanteessa? Yhteyden kautta, joka muodostetaan kysymällä kysymyksiä kuten; kuinka voin auttaa sinua, onko jotain mitä minä voin tehdä, mitä itse voisit tehdä tilanteessa, onko joku kenelle tahtoisit minun soittavan? Miten tärkeää on kysyä näitä kysymyksiä ihmiseltä, joka on ennen kaikkea järkyttävässä tai uupuneessa tilanteessa.

Osoitamme kunnioitusta ja kiinnostusta ihmistä ja ihmisen tarpeita kohtaan näin ollen. Uupunut ihminen tarvitsee toisen ihmisen. Ihmisen tehtävä on olla läsnä ja kanavoida apua parhaan ymmärryksensä mukaisesti, psykologinen tuki tulee ihmiseltä luonnostaan useinmiten, se on selkärankaan kirjoitettuna, tasapainoinen ihminen osaa auttaa aina paremmin.

Miksi? Tasapainoinen ihminen havannoi asioita enemmän objektiivisesti, eikä hoida omia asioita tai omaa läpikäymätöntä aikaisempaa stressi/traumatilaa ja kokemusta toisen hädän kautta. Lisäten toisen kuormaa omilla järkyttävillä tai traumaattisilla kokemuksilla. Saada toinen kokemaan yhteyden tunnetta on merkityksellistä.

Etenkin mikäli ajatuksia, asenteita ja sanoja leimaa autettavalla kielteisyyden energiakenttä. Yhteyden luominen tehdään kysymysten kautta, auttamalla vastaamaan tarpeisiin ja empaattisella läsnäololla.

Kädet, Sormi, Touch, Tiimi, Keskinäisen, Yhdessä

JOULUN HENKI

December 2, 2020

UUSI MAAILMA

December 2, 2020