Televisio

Televisiolla on merkitystä ensisijaisesti vallan siirtämisen ja hallinnan välineenä. Henkisesti pitkälle kehittyneet yksilöt eivät juurikaan katso televisiota. Tähän on täysin loogiset ja selvät syyt olemassa. Lähetysten energiataajuudet vaikuttavat energiakenttiin ja hallitsee näitä automaattisesti ja ihmiselle tiedostamattomasti.

Väkivaltaisen elokuvan katsomisen seuraukset ulottuvat pitkälle ihmisen tuleviin päiviin ja jopa vuosiin, lapselle tämänkaltaisen elokuvan näkeminen voi muokata persoonallisuutta, hajaannuttaa sitä ja saada paljon tuhoa aikaiseksi. Pelkoa, turvattomuutta ja seurauksena lapsi mahdollisesti hakee turvaa itselleen vahingollisista lähteistä.

Kun ihminen alkaa käyttämään aivotoimintaa vahvasti uudistavaa, muokkaavaa, parantavaa ja tasapainottavaa henkistä harjoitusta esimerkiksi MEDITAATIOTA säännöllisesti, päivittäin jää usein automaattisesti sen seurauksena (aivotoiminnan muutuessa) riippuvuudet pois taikka ne vähenevät huimasti.

Mukaan lukien päihteiden ja näihin luokiteltavan kahvinkin käyttö.

Kutsumus

September 2, 2021

Mielen salat

September 4, 2021