Säännöt

Ihmiset asettavat ja joutuvat asettamaan jokapäiväiseen arkeen erilaisia omia sääntöjäkin, näitä opetetaan lapsille ja nuorille ja oppivat näitä huomaamattaan.

Näillä on moninainen merkitys, tarkoitus ja erityisesti vaikutus mielenkerroksiini. Ketä ne palvelevat? Ovatko ne kohtuulliset? Kehittävätkö omaa arviointikykyä? Ohjaavatko myös henkiseen kasvuun ja kehitykseen?

Haitallisista ja liikaa rajoittavista omista ehkäpä ylisukupolvisistakin säännöistä poisoppiminen ja näiden huutominen alas voi viedä jopa vuosikymmeniä ajassa, riippuen miten mieli on näihin kiinnittynyt ja tunteet.

Mikäli sinua vaivaa ehkäpä rituaalinomaisestikin jokin rakennettu sääntö esimerkiksi neuroottisestikin asioiden liika varmistaminen ym. tästä voi oppia pois. Tekniikoita on lukuisia, mielikuvitusvisualisoinnista alkaen, jossa voit kuvitella olevasi tai kun oikeasti olet kylvyssä tai suihkussa tunnet miten tämä sääntö irrottaa otettaan sitä mukaa kun vesi virtaa kehollesi huuhtoen sen pois.

Lisää muutosta vahvistavaa tunnetta erilaisten aistivaikutteiden kautta; kylpykuulat, musiikki, kehon rytminen koskettelu ym. Haitallinen sääntö, toimintatapa vie psyykkisia voimavaroja ja pitää ihmistä näiden otteessa eli vankina.

Legaalinen maailma

August 1, 2021

Totuus ja kohtuus

August 3, 2021