Rangaistus

Rangaistus pienessä ja suuressa on myös palautetta, viestintää joskus aiheesta joskus kohtuutonta – mielivaltaa. Jos huomaat että “minua aina kohdellaan väärin” “tulen aina kiusatuksi, epäasiallisesti kohdelluksi” jne. On syytä muuttaa energiataajuutta, operoidakseen toisenkaltaisessa tietoisuuden kentässä, jossa on enemmän ilmaa, happea, liikkumisenvaraa ja valoa.

Ihminen joka kokee että tulee rangaistuksi, kiusatuksi yhä uudestaan on taajuudessa, jota määrittää uhriasetelma, tämä on usein ylisukupolvinen energiataajuuden tila. Myös huomaamaton, vankila jossa ihminen on, eikä usein ymmärrä miten muutos tehdään.

Muutos lähtee sisältäpäin. Muutoksen voi saada nopeastikin aikaiseksi. Kyse on ajatuksen voimasta ja tahtotilasta. Minkälainen on sisäinen puhe itsellemme? Moittiva, syyttävä, kielteinen, itse itsensä tuomitseva? Valoa, hyvää itsetuntoa, rakkautta itseä kohtaan, positiivisuutta?

Nämä korkeammat taajuudet vetävät puoleen sen kaltaista ulkoista elämää ja konkretiaa. Missä taajuudessa sinä tahdot elää ja operoida näkyvää fyysistä elämääsi? Rankaisetko itse itsesi ensin sisältä päin ja sen kaltaista ulkoista elämää vedät magneetin lailla puoleesi?

Muutos on mahdollista juuri nyt!

Totuus ja kohtuus

August 3, 2021

Vapauteen vankilasta!

August 5, 2021