Nuoret

Nuoret ovat siinä kehitysvaiheessa jossa tarvitaan hyvä ohjaava aikuinen rinnalle, aikuinen joka ymmärtää tämän kehitysvaiheen, joka on mahdollisuuksia, ja taitojen löytämisen aikaa. Nuori rakentaa itseään ja identiteettiään, häntä auttaa kun on voimavaralähtöisesti ajatteleva ja henkisesti näin asennoituvat aikuinen rinnalla.

Tulla kohdatuksi yhdenvertaisena ihmisenä aikuisten kanssa on merkityksellistä. Nuori haluaa vaikuttaa ja ottaa osaa häntä kiinnostaviin asioihin ja parantaa maailmaakin. Hänelle onkin merkityksellistä että voisi olla mukana jossakin ja etenkin jos on toisia ihmisiä vahingoittava kriisi (kansallinen, kansainvälinen kriisi, hätätila), saada auttaa ja saada ohjausta siihen miten voi turvallisesti auttaa toisia.

Auttamisen muoto voi olla vaikka tekemällä hyväntekeväisyystyötä tai antamalla rahaa johonkin kohteeseen joka on nuorelle tärkeä. Nuorta tulee siis tukea ja ohjata, ei tuomita tai arvostella.

Jouluiloa!

December 1, 2021

Palkka

December 3, 2021