Mielen salat

Tiede on löytämässä ihmismielen toiminnasta suuria tähän saakka piilossa olleita asioita jopa salaisuuksia siitä mikä voima mielellä on muun muassa siirtää tavaroita paikasta toiseen, levitoida kehollaan ja lukea toisten ajatuksia myös eläinten ja edesmenneiden ihmisten.

Ihmisen mieli on avautumassa uudella tavalla ja paranormaalin lukeminen tieteen tekstin kautta on lähitulevaisuuttamme.

Mieli on kuin kupliva lähde, alati todellisuuksia luova, muuttuva ja uudistuva. Ihmismielellä on kyky astua erilaisiin aikaportteihin ja luoda näiden kautta erilaisia todellisuuksia ja identiteettiään.

Ihmismielellä on rajaton kyky tuntea kehossaan onnea, ja täyttymyksen tunnetta vailla aikaan, paikkaan, tapahtumiin ja toisiin ihmisiin sitomisen/rajoittamisen tunnetta tai ilman riippuvuutta toisista ihmisistä hyvässä tai pahassa.

Meillä on valtava vastuu siitä mitä luomme tässä hetkessä ja miten tätä suunnatonta energiavarastoa käytämme, maailmankaikkeuden energiaa.

Televisio

September 3, 2021

Valosta voimaa!

September 5, 2021