MAAILMANTILA

Maailmantila luonnollisesti muuttuu koko ajan. Positiivisen muutoksen mahdollistaa laajentuva tietoisuuden energiakenttä, johon ihmiset ovat menneet ja menevät tänä aikana yhä enemmän; tähän sisältyen maailmanlaajuiset meditaatioharjoitukset, healing, täydentävät hoidot, rukous ja hoitava yhteisöllisyys.

Myös niin kutsuttu disclosure (eng.) eli asioiden paljastuminen, ilmitulo. Viranomaiset ovat tässä apuna ja mahdollistavat tämän ilmitulon. Tähän sisältyy muun muassa vuosikymmeniä salattu yhteistyö avaruusolentojen kanssa.

Maailmantila on niin kutsutusti rajalla. Vanha ei tuota enää sitä mitä tarve edellyttää. Uudet energiamuodotkin otetaan käyttöön. Yksilölle uusi energia on halpaa. Vakoilu on kasvamassa.

Kiina tulee olemaan tässä ykkösvaltio, tieto merkitsee, mitä salaisuutta toinen hallitsee? Ihmisen silmää tullaan käyttämään vakoilun välineenä. Kilpailu on kovaa ja viholliskuvan vahvistuessa eräiden maiden johtoportaassa, johtaa kiristyviin tilanteisiin jopa konflikteihin ja valtioiden rajat ylittäviinkin.

AVARUUSOLENNOT

November 5, 2020

WELCOME IN ENGLISH!

November 5, 2020