LUOVUUS

Luovuus on kuin kukan tuoksu, muuttuva tuulen mukana, lakastuvakin ja taas loistava. Luovuuden lakastuminen saattaa tapahtua sosiaalisen ympäristön asenteiden johdosta. Asenteet on tärkeää nähdä ja tunnistaa. Näiden takana vaikuttavat psyykkiset puolustusmekanismit; kehittyneet, epäkypsät tai/ja neuroottiset defenssit.

Kypsiin kuuluu ahdistuksen lievittäminen muun muassa huumorilla. Huumori on tärkeää, se rentouttaa ja uuden ajatuksen alkamaankin saa. On hyvinvoinnin ja paremman ruansulatuksen yksi lähde.

Epäkypsiin kuuluu todellisuuden vääristäminen, joka on haitallista. Tulee esiin usein, niin että toinen ihminen koetaan oman psyyken jatkeen tuotoksena, ei nähdä sellaisena kuin toinen todellisuudessa on. Tämä saattaa identifioituessaan kohteessa aiheuttaa kohteen persoonan ja minäkuvan muutoksen; sellaiseksi kuin toinen se määrittää. Tapahtuu parhaimmillaan mikäli itsetunto ei ole riittävän kehittynyt ja omat rajat. Rajat on tärkeää säilyttää ja tunnistaa, kuin leijonalla, olla integroitunut oma kokonaisvaltainen itse.

Mikä syö tai vahingoittaa rajojasi ja vie voimaa ja vahvuuttasi? Usein työtehtävä tekee tätä tuhoa kuin huomaamattaan ajan kanssa, silloin kun ollaan persoonallekin aluella, joka ei ole hyvä tai paras mahdollinen. Rajojen etsiminen ja säilyttäminen on kallisarvoinen asia, olet sen arvoinen.

RUKOUS

November 5, 2020

AVARUUSOLENNOT

November 5, 2020