Luotettava ennustaja

Luotettava ennustaja on varma, luja, kuuntelee ja kuulee, tasokas monessa mielessä, auttamishaluinen, palveleva, iloinen, empaattinen, realisti, avara. Ovatko nämä niin kutsutun henkisen ihmisen ominaisuksia?

Mitä on henkinen ihminen ja onko tällä yhteyttä luotettavan ennustamisen ja ennustajan kanssa? Henkisyys on oman itsen tuntemista, eikä puhuta pelkästään ominaisuuksista joita on edellä lueteltu vaan syvemmästä tasosta: siitä miten henki puhuu kauttani ja miten käytän tätä kanavaa elämässäni, ja mitä tekijät rajoittavat hengen ilmentymistä?

Omalle vuorelle sijoittautumista, sillä lepäämistä ja heräämistä edellyttää hengen puhuminen, egon siirtymistä siinä mielessä syrjään, että se ei huutele, tulkitse ja määrää asioista ja tekemisistä.

Luotettava ennustaja on sinut itsensä kanssa, tyytyväinen, jopa hieman salaperäinen. Luotettavuus kumpuaa sanojen välistä, hengityksestä, rytmistä, elämänvirrasta jonka hän käyttää ja kanavoi kauttaan.

Luotettavuus on kuin perhosen lento joka perhonen istahtaa olalle tai rinnanpäälle. Luotettava ihminen ei reagoi vihalla, katkeruudella tai menneisyyden egon haavojen kautta, hän on siirtynyt vuorelle, josta katsoo ja kuuntelee hengen puhumista.

Henki on kaunis, se on lepoa, se on rauhaa syvää ja saa tulemaan luokse juuri ne asiat ja siinä mittakaavassa joka on sopivaa ja tarkoituksenmukaista.

Henki puhdistaa ja syventää luotettavuutta egon yhä syvemmän siirtymisen kautta, sillä ego palvelee alempia tarpeita ja hakee näiden tyydyttämisen perään. Luotettava ennustaja ja ihminen sijoittautuu energiassaan toisen ihmisen/autettavan ja hengen välimaastoon, ja operoi tässä tilassa. Se on äärimmäistä taitoa.

Ryhmätyö

July 6, 2021

Legaalinen maailma

August 1, 2021