Legaalinen maailma

Me jokainen saamme opiskella ja tottua syntymämme jälkeen lainmukaiseen maailmanjärjestykseen, halusimmepa tai emme. Legaalisen maailman kautta eläminen ja sen tunteminen on järkevää, se lisää varmuutta arjessa, suunnitelmallisuutta ja sen kautta voimaannuttaa.

Legaalinen maailma on lähtökohtaisesti ihmiskuntaa auttava, nähtävä ensisijaisesti auttavana ja elämää eteenpäin vievänä. Lainmukainen kiertokulku asioissa ja tämän kautta eläminen on planeetarisen tason väistämätön status, jota ihmiskunta edustaa ja jota lakia tarvitsee.

Lakia käytetään myös yhä enemmän tässä maailmantilassa itsekkäisiin tarkoituksiin, erilaisten hyvä veli-verkostoiden nopeaan rahoittamiseen, oman elintason loppuelämänkin ajan turvaamiseksi. Kyse on puhtaasti rikollisesta toiminnasta.

Tästä yhtenä hyvä veli-verkoston toiminnasta esimerkkinä on sähkömarkkinalain muutokset Suomessa. Laki tosin muuttuu kuluttajan eduksi tänään 1.8.2021. 26 a pykälän muutokset toimivat näyttönä yllä esiin tuotuun.

Hetkessä hurjasti nousseilla sähkönsiirronmaksuilla oli yllä oleva merkitys ja tarkoitus. Osinkojen jakamisen ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta saadaan voitot siirrettyä itselle.

Luotettava ennustaja

July 7, 2021

Säännöt

August 2, 2021