Jäätynyt

Ihminen voi olla jäätynyt sisäisesti. Mitä tämä tarkoittaa? Jäätynyt ihminen on menneisyyden vanki, ja tämä näkyy kokonaisvaltaisesta olemuksestakin joskus ja herkkä ihminen näkee ja tuntee sen toisesta ihmisestä: jäätyneisyyden. Kasvon ilmeet ovat tuolloin usein yksipuoliset ja spontaani hymy ja tässä hetkessä läsnäolo ja viereystila laskenyt.

Jäätynyttä pitää menneisyys kiinni, se on joskus murskaavaa ja ihmisen tämä hetki menee ikään kuin hukkaan ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Ensin tulee herätä omaan tilanteeseensa, että voi jäätyneisyyden sulattaa.

Lempeydellä, rakkaudella ja tiedolla sulatamme jääyneisyyden henkistä tilaa. Itsenä ja joskus muiden syyllistäminen ja häpeän tunne ovat ne jotka pitävät yllä tätä pysähtyneisyyden tilaa. Miten lisään itseeni kohdistuvaa lempeyttä?

Eläimet ovat tässä hyviä ohjaajia, ja apulaisia seurustele eläinten kanssa. Jäätynyt ihminen kun alkaa sulamaan tulee hänen ilmeensä hyvinkin pian enemmän läsnä olevaksi tähän hetkeen ja ilon tunnekin palautuu.

Dynaaminen energia

February 4, 2022

Sanat

February 6, 2022