Isä

Isä on monimerkityksinen sana ja asia. Isä voidaan mieltää henkiseksi prinsiipiksi, taivaan varjelevaksi ja suojaavaksi isäksi. Isä on myös lapselle isä, joita kaikilla ei ole arjessa.

Isä on usein unohdettu huolineen ja tarpeineen. Isän kuunteleminen ja kuuleminen on tärkeää, isällä voi olla asiaa, josta tahtoisi kertoa ja puhua mutta joskus ei vain osaa.

Mikä isää rentouttaa, saa isän yhteyteen ympäröivän yhteisön kanssa tavalla, että syntyy se ymmärryksen ja tasa-arvon tila, jossa jokainen tulee kuulluksi oikealla tavalla.

Taivaan isälläkin on monta asuinhuonetta niin kuin on maallisella isälläkin, taitoja, kykyjä, lahjakkuuksia joskus vain peitossa ja käyttämättömänä. Isälle runon tekeminen arjessa tai muunkaltainen huomioiminen on terapeuttista, rentouttavaa ja mukavaa:)

Ruokapula

May 4, 2021

Kevät

May 6, 2021