Enkelin numerot

Enkelin numerot ovat merkityksiä välillä tämän ja näkymättömän maailman, ne tahtovat avata tietoisuuttamme ja tuoda lohdutusta, tietoa elämän jatkuvuudesta ja enkeleiden voimasta viestintuojina. Numerot ovat yllätyksellisiä ja voivat manifestoitua arjessa useilla eri tavoilla, jotka voivat jäädä myös huomaamatta.

Toistuvuus numeroissa on viesti herätykseen, olemaan läsnä ja kuulevana, kuuntelevana. Uudelle tielle ihmisen asettaminen ja usein myös alusta lähteminen niin kutsutusta nollatilasta aloittaminen on väistämätöntä ihmisen henkisen kasvun kannalta. Näistä alusta lähtemisiä ihmisellä saattaa olla useita elämänsa aikana. Tuolloin ihmissuhteissakin tulee usein isoja muutoksia.

Näihin tilanteisiin enkelit tahtovat antaa viestiään, olla tukena ja läsnä.

Numerot kätkeytyvät myös tapahtumiin, jos jo kolmannen kerran törmäät samaan kirjaan “sattumalta” parin viikon aikana tämän voidaan tulkita enkeleiden viestiksi, sattumia ei ole.

Jokin enkelin lähettämä numero voi pyöriä heti herättyäsi päässäsi koko päivän ajan itsepintaisesti. Nämä ovat haasteellisimpia tulkittavia viesteineen ja merkityksineen. Miksi ihmistä tahdotaan auttaa? Korkeimmilla tasoilla olevilla on myös eräänlainen velvollisuus auttaa valoa kohden alemmalla värähtelytasolla olevia, kyse on myös näillä tasoilla yhteistyöstä, niin kuin maanpäällisessä elämässäkin.

Enkelin numerot ovat symbolisia, syviä tulkittavia ja haastavat ihmistä toimimaan edukseen, esimerkiksi yhteistyökykyisemmin ja puolueettomimmin erilaisissa asioissa ja tilanteissa.

Joskus numerot ennustavat taikka varoittavat maailmanlaajuisista katastrofeista ja tapahtumista esimerkiksi taloudellisesta vaikeudesta, inflaatiosta ja tuovat näin viestillään yksilölle myös tärkeän viestin omaan elämäänsä ja miten sitä voi suunnata tämän tiedon valossa. Inflaatio on nyt menossa ja dollarin arvon aleneminen, jolla on vaikutukset myös Suomeen.

Vallasta

October 1, 2021

Maitohappobakteerit

October 3, 2021