Enkelin numerot

Enkelin numerot ovat merkityksiä välillä tämän ja näkymättömän maailman, ne tahtovat avata tietoisuuttamme ja tuoda lohdutusta, tietoa elämän jatkuvuudesta ja enkeleiden voimasta viestintuojina. Numerot ovat yllätyksellisiä ja voivat manifestoitua arjessa useilla eri tavoilla, jotka voivat jäädä myös huomaamatta. Toistuvuus numeroissa on viesti […]

Read More

Enkelin viesti

Enkelin viesti tulee usein ihmisen kautta. Toinen ihminen toimii kanavana tiedostamattaan tai tietosesti tehden enkeleiden kanssa yhteistyötä. Enkelit ovat valo-olentoja, kirkkaita taajuuksia maailmankaikkeudessa, hienojakoista värehtelyä ja voimallisia vaikuttamaan asioihin ja tuomaan viestiä omalla tavallaan. Enkelin viesti tähän aikaan on: OLE RAUHASSA, OLE […]

Read More

Kristallipallon ennustus

Kristallipallostakin voi ennustaa, kristallikuvioistakin, jääkiteistä ja mistä muodosta tahansa. Kyse on mielen ohjelmoitumisesta kanavaksi, ottamaan vastaan maailmankaikkeuden viestiä. Kristallipallon ennustus ei pitäisi erota muusta ennustuksen laadusta kuin mistä tahansa ennustettuna, kyse on aina näkijän yksilöllisestä herkkyydestä ja taipumuksista näkemiseen. Kristallipallo on kaunis, […]

Read More

Luotettava ennustaja

Luotettava ennustaja on varma, luja, kuuntelee ja kuulee, tasokas monessa mielessä, auttamishaluinen, palveleva, iloinen, empaattinen, realisti, avara. Ovatko nämä niin kutsutun henkisen ihmisen ominaisuksia? Mitä on henkinen ihminen ja onko tällä yhteyttä luotettavan ennustamisen ja ennustajan kanssa? Henkisyys on oman itsen tuntemista, […]

Read More

Horoskooppi ennustus

Meillä on useita erilaisia horoskooppimerkkejä ja myös kiinalainen merkki ja vieläpä on löydettävissä puuhoroskooppi itselleen ja niin edelleen. Näillä on yhteinen merkitys voimien ja mahdollisuuksien tulkinta. Horoskooppi ennustus voi olla hyvin tarkka ja ihmistä ja mennyttä elämääkin läpilukeva, intuitiota käyttävän ammattilaisen tekemänä […]

Read More

Ennustukset

Ennustuksia on monenlaisia kautta historian annettu julkisesti ja ei-julkisesti. Kyläyhteisöissä on ollut aina tapana olla heimon vanhin tai joku muu viisas henkilö jolla on ollut luontainen kyky nähdä asioita. Joskus heitä on palvottu ja toisinaan poltettu, näin ajat muuttuvat. Ennustuksia voi tehdä […]

Read More

Tarkka ennustus

Ennustus ja ennustaminen voi olla hyvinkin erilaista. Ennustamisen tarkkuudella on käsitykseni mukaan jokin yhteys aivotoimintaan ja yksilön neurobiologiaan. Uskon että tulevaisuuden tiede ml. aivokuvantaminen tulee antamaan näyttöä tämän puolesta. Yksityiskohtien kuvaaminen ja myös laajaan asioiden psykologiseen kehykseen kiinni pääseminen asioissa on vähän […]

Read More

Rajatieto

Rajatiedosta puhutaan kun etsitään näyttöäkin paranormaaleille kokemuksille. Näitä kokemuksia ovat Ufo-kohtaamiset; avaruusalusten ja avaruusolentojen, humanoidien. Enkelikohtaamiset, tontut jne. Kehosta irtaantumiset ja monet lukuisat tähän kokemuspiiriin määritetyt myös kummituskokemukset. Rajatiedossa kyse on kokemuksista eri tietoisuudentasojen välillä ja tasoilla. Siksi nämä ovat niin ristiriitaisia […]

Read More