Laatikkoelämä

Laatikkoelämä on kirjaimellisesti myös laatikossa olemista useassa mielessä; kotona neljän seinän sisällä pääsääntöisesti työn ulkopuolella. Tämä voi olla merkki myös traumatisoitumisesta menneisyydessä; ei uskalleta liikkua, laajentaa reviiriä, ottaa askeleita tuntemattomaan taikka uuteen. Liika varovaisuus ja tähän liittyvät pelot ja ennakkoluulot ja kielteiset […]

Read More

Vallasta

Niin monta tapaa on käyttää valtaa, kuin on ihmistäkin. Vallankäyttö kietoutuu lapsuuden olosuhteisiimme, miten olemme tuleet vauvana ja pienenä lapsena kohdelluksi. Miten turvaamme itseämme ja egoamme aikuisena erilaisin vallan käytön ilmentymien kautta. Joskus valtaa käytetään hyvään, jopa epäitsekkäästi ja joskus huonoihin toimiin. […]

Read More

Valosta voimaa!

Valosta voimaa – kyllä! Valon valkoisen tai liilan purppuraisen voi kuvitella päänsä päälle, värin sisälle kuin ihanan pehmoiseen pumpuliin. Värikylpy suihkussa rentouttaa, päästää irti raskaista, synkistä, stressaavista ajatuksista. Väreillä on voimaa, energiataajuutensa ja valtansa ihmisen elämässä. Väri muuttaa tunnelmaa, tunneilmapiiriä ja ilmastoa […]

Read More

Televisio

Televisiolla on merkitystä ensisijaisesti vallan siirtämisen ja hallinnan välineenä. Henkisesti pitkälle kehittyneet yksilöt eivät juurikaan katso televisiota. Tähän on täysin loogiset ja selvät syyt olemassa. Lähetysten energiataajuudet vaikuttavat energiakenttiin ja hallitsee näitä automaattisesti ja ihmiselle tiedostamattomasti. Väkivaltaisen elokuvan katsomisen seuraukset ulottuvat pitkälle […]

Read More

Armahdus

Armahdus on meillä jokainen elämän päivämme, aamulla herätessämme me olemme armon ympäröimänä kun ymmärtäisimme ja tiedostaisimme tämän. Armo on kristus-tietoisuuden ilmentymä ja ihmisellä on aina mahdollisuus sisäiseen parantumiseen itsensä kanssa ja tulla yhteyteen luojansa kanssa. Armahdus on pyhää energiaa, armon energiassa säilyminen […]

Read More

Vapauteen vankilasta!

Meitä kutsutaan vapauteen! Tämä kutsu on voimassa 24/7. Se välillä naurattaa, koska ihmisillä on ihana kutsu avoimena, kutsu ajattelemaan toisin ja toimimaan toisin jos näin tahtoo, ja muuttaa sisäisesti olotilaansa, rakkauden ja kiitollisuuden hengellä ja voimalla. Kun k i i t o […]

Read More

Rangaistus

Rangaistus pienessä ja suuressa on myös palautetta, viestintää joskus aiheesta joskus kohtuutonta – mielivaltaa. Jos huomaat että “minua aina kohdellaan väärin” “tulen aina kiusatuksi, epäasiallisesti kohdelluksi” jne. On syytä muuttaa energiataajuutta, operoidakseen toisenkaltaisessa tietoisuuden kentässä, jossa on enemmän ilmaa, happea, liikkumisenvaraa ja […]

Read More

Totuus ja kohtuus

Kohtuuden arviointi on usein erilaisissa asioissa hukassa, päätöksissä, ratkaisuissa, eli suhteellisuudentaju. Miksi näin? Ihmisellä on henkinen ikkuna auki erilailla, kyky nähdä asiat erilailla suhteessa asioiden objektiiviseen arviointiin sekä sietokyky asioille on erilainen. Sietokykymme määrittää totuuden näkemisen astetta ja syvyyttä. Sietokykyä määrittää ja […]

Read More

Säännöt

Ihmiset asettavat ja joutuvat asettamaan jokapäiväiseen arkeen erilaisia omia sääntöjäkin, näitä opetetaan lapsille ja nuorille ja oppivat näitä huomaamattaan. Näillä on moninainen merkitys, tarkoitus ja erityisesti vaikutus mielenkerroksiini. Ketä ne palvelevat? Ovatko ne kohtuulliset? Kehittävätkö omaa arviointikykyä? Ohjaavatko myös henkiseen kasvuun ja […]

Read More

Kesän villitykset

Kesä on täynnä niitä energioita, jotka uudistavat niin virallisten lomien kautta kuin energeettisesti muutenkin. Lisääntynyt auringonvalo Suomessa tuo tämän mukanaan, sillä on isoakin vaikutusta mieleen ja sen rakenteisiin myönteisellä tavalla. Henkistä kypsyyttä onkin kesän lomista, tunnelmista ja riennoista palata arjen rutiineihin ja […]

Read More