Apua

Apua tarvitsemme useissa asioissa päivittäin. Asia saattaa olla aivan pieni mutta siinä tilanteessa kovin suuri. Yksi suurin apu jonka ihminen voi itselleen antaa on rauhoittumisen kyky.

Se mitä juuri tapahtui se tapahtui, tähän ei voi sen muuttamiseksi nyt vaikuttaa. Rauhoitu. Oli asia mikä tahansa, rauhoitu. Lasket stressivasteita välittömästi ja saat aivoille tilaa nähdä selkeämmin ja näin ollen toimia rationaalisemmin ilman päällejääviä kriisireaktioita.

Pisaralla Vettä, Pudota, Vaikutus, Ripples, Vesi

Eli apua. Apua itsellemme, oppia itsensä kunnioittamista ja arvostamista siinä määrin että hoitaa ja huolehtii ensin itsestä jonka jälkeen on kypsä ja tasainen huolehtimaan muista niin että avun antamisen taso ja herkkyys mukana olisi hyvää ja laadukasta.

Auttakaamme itseämme löytämään useita erilaisia rentoutumisen kanavia ja muotoja; niin että nämä ovat päivittäin mukana elämässämme. Tämä on erittäin tärkeää ja merkityksellistä. Yksikin todellinen rentoutumisen hetki joka päivä on kuin laittaisi rahaa henkiseen, mielenterveyden pankkiin.

Kriisiapu

April 3, 2021

Emoalus

April 5, 2021