Aarnio

Esimerkki siitä, miten asioita ajetaan silloin kun joku tietää liikaa (Aarnio) ja on siinä määrin vaarallinen, että voi paljastaa piilotettuja asioita, joita virallisen toiminnan kautta toteutetaan ja ajetaan. Henkilö on takaa-ajettu ja lavastettukin.

Takaa-ajettuja ihmisiä Suomessa on paljonkin, syy johtuu useista eri syistä. Kun merkit tähän energiatilaan alkaa syntyä tulisi hakeutua toiseen toimeen tai työpaikkaan. Psykologisen väärän kuvanmuodostuksen kautta takaa-ajoa pidetään yllä, tätä tapahtuu myös lastenhuollossa/sosiaalitoimessa yhä lisääntyvässä määrin.

Miten ihminen voi suojautua tulemasta takaa-ajetuksi tai vainotuksi? Rukoilun voiman kautta, se on hyvin tehokas väline. Isä Meidän-rukous.

Myös kiinnittämällä huomiota omaan viestintäänsä, sanavalintoihinsa ja etenkin tunteisiin joita näiden kautta operoi eteenpäin ja lähettää ulos itsestään. Nähdä asiat mahdollisimman objektiivisesti. Vedänkö itse myös tiedostamattomasti energeettisesti puoleeni vainotuksi tulemista?

Kunnossako?

November 5, 2021

Hyvä ennustaja

November 7, 2021